Släpfrågan kan vara löst april 2012

2011-06-15

1 april 2012 kan det finnas föreskrifter som tillåter att drag monteras på motorcyklar för att få köra med släp. Det är en fråga SMC engagerat sig i sedan det blev ett totalstopp 29 april 2009. Drygt två år sedan börjar vi se slutet på frågan. 

Det har varit många turer i frågan om kopplingsanordning för motorcyklar för att dra en släpvagn. SMC har genomfört ett test dit både motorcyklister, Transportstyrelsen, tillverkare med flera bjöds in för att se jämförande bromstester för motorcyklar med och utan ABS och med och utan släp. Bromssträckan förlängdes med släpvagn men retardationskraften översteg med god mariginal Bilprovningens krav.

SMC har genomfört en enkät för att undersöka hur mycket släp används och om motorcyklister ser några nackdelar med att köra med släp. Många har haft en eller flera motorcyklar med kopplingsanordning och nästan 90 procent kommer att välja sin nästa motorcykel utifrån att den ska fungera med släp. Man kör med släpvagn för att få med sig packning på
långa resor och träffar. Många uppger att släpvagn ger ökad stabilitet och därmed ökad säkerhet. Det fanns inget svar som beskriver försämring av motorcykeln ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, varken vid service på verkstad eller vid kontrollbesiktning. Man kör också betydligt mer än genomsnittsmotorcyklisten.

Slutligen har SMC via STRADA undersökt antalet olyckor där motorcyklar med släp varit inblandande. Endast en olycka fanns registrerad och den handlade om ett fyrhjuligt terrängfordon.

Sedan våren 2011 kan man få en kopplingsanordning godkänd genom att ansöka om dispens från Transportstyrelsen. Det är en nödlösning som kostar MC-ägarna 1 200 kronor vid varje tillfälle. Därför är SMC glada för att frågan ser ut att vara löst genom de föreslagna föreskrifterna som ska träda i kraft 1 april 2012.

Läs Transportstyrelsens förslag till föreskrift.

Läs mer om MC och släp på denna sida. 


Detta kan vara helt legalt 1 april 2012.