Säkrare vägar och gator för motorcyklister

2011-09-07

Den här veckan har Trafikverket publicerat en skrift som visar på motorcyklisternas särskilda behov då det gäller infrastruktur. SMC har deltagit i arbetet. Skriften visar att brister som inte är något problem för bilister vållar olyckor bland motorcyklister. Nu ska den spridas internt inom Trafikverkets alla led och till andra väghållare. 

I början av 2011 inleddes ett nytt samarbete mellan Trafikverket och SMC. Alla styrande och rådgivande dokument inom Trafikverket som rör nyinvestering, utformning och design samt drift och underhåll har gåtts igenom (dock ej räcken och sidoområden). Motorcyklister ska ingå som trafikantgrupp och förslag på ändringar ska läggas fram. Inom ramen för projektet har skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister" tagits fram.

Skriften belyser problemställningar som friktion, löst underlag och stödremsor, vägmarkeringar, sprickor, hål och spår, fett och oljespill, se och synas, vägutrustning och förlåtande sidoområden,visuell ledning, spår och metallytor, sanering, vägarbeten samt säkra gatumiljöer. Varje problemställning är kopplad till faktiska olyckor i STRADA och djupstudier av dödsolyckor. Skriften pekar på problem, inte på lösningar.

Trafikverket konstaterar i skriften att i var tionde MC-olycka nämns friktionsfaktorer i polisens olycksrapporter. I MC-olyckor på torrt väglag nämns friktionsfaktorer fyra gånger oftare än i bilolyckor. I MC-olyckor på vått väglag nämns grus/grusväg och olja/oljespill oftast avseende friktionsfaktorer.

SMC hoppas att skriften får bra spridning inom Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och andra väghållare samt till alla entreprenörer som arbetar på våra vägar.

Skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister finns här:
Trafikverkets hemsida
SMC:s hemsida.
Avtal mellan SMC och Trafikverket, projekt genomlysning.

Kontaktperson SMC:s kansli: Maria Nordqvist 0243-669 79.
Kontaktperson Trafikverket: Jörgen Persson, 036-19 21 87.