Remissvar från SMC

2011-08-16

Denna vecka har SMC skickat två remissvar till Transportstyrelsen. Det handlar dels om motorcyklar och släp, dels om föreskrifter för kontrollbesiktning. Att svara på remisser är ett viktigt sätt att föra fram SMC:s budskap till olika myndigheter. 

Då det gäller förslaget om motorcyklar och släp är SMC positiva och kan bara beklaga att det tagit tre år att lösa frågan. Går Transportstyrelsens förslag igenom betyder det att man kan registreringsbesikta med kopplingsanordning från 1 april 2012, utan att ansöka om dispens vilket kostar 1 200 kronor.

Transportstyrelsen föreslår då det gäller motorcyklar en skärpning av reglerna för när en besiktningsman kan göra ljudmätning genom avlyssning när motorcykeln saknar varvräknare. Det är bra men SMC föreslår att alla ljudmätningar ska göras med instrument som visar varvtal och decibel. SMC anser också att ändringar som görs på en motorcykel inom ramen för gällande regler utan att försämra trafiksäkerhet och miljö, inte ska föranleda en registreringsbesiktning. För övrigt finns inget EG-direktiv som kräver kontrollbesiktning av motorcyklar. Motorcyklar är det fordon som har bäst statistik av alla enligt Bilprovningen.

SMC:s svar på remiss om motorcykel och släp.
SMC:s svar på remiss om föreskrift för kontrollbesiktning.
Bilprovningens statistik 2010.