Räckesfråga till ministern

2011-09-07

Att SMC kämpat under en lång rad år för räcken som tar hänsyn till motorcyklister som kör på dem är ingen hemlighet. Riksdagskvinnan Helene Pettersson (s) ställde en fråga som  infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd nyligen svarade på.  Ministern säger att Trafikverket innan året är slut ska presentera hur MC-perspektivet ska tas tillvara då det gäller räcken. Nu hoppas vi att Trafikverket håller tidtabellen. 

För ett drygt år sedan ställde Helene Pettersson (s)en fråga till dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson som konstaterade att motorcyklister är överrepresenterade i räckesolyckor, att arbete pågick för att ta fram en europeisk standard, att ett MC-vänligt räcke skulle tas fram för kortare vägavsnitt samt att hon litade på att Trafikverket fullgör sitt uppdrag med att vidta nödvändiga åtgärder för att, i enlighet med nollvisionen, säkerställa att vägtransportsystemet successivt utvecklas för att dess utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.

Sedan dåvarande ministern svarade på frågan i riksdagen 2010 har elva motorcyklister omkommit i räckesolyckor. Det blev ingen europeisk standard. Inget räcke, anpassat för motorcyklister, har tagits fram. Därför ställde Helene Pettersson 16 augusti 2011 en ny fråga till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Svaret blev ungefär samma som förra året:

"Vägräcken är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att höja säkerheten på våra vägar. Mitträcken höjer säkerheten för alla trafikanter. Det är en klar förbättring också för en motorcyklist att slippa oväntad mötande trafik i det egna körfältet. Sidoräcken förbättrar säkerheten för resande i personbil, men tyvärr inte för motorcyklister. Att samma räcke som på ett bra sätt fångar upp rörelseenergin i en avkörande personbil, kan utgöra ett farligt föremål för en motorcyklist, är ett faktum som är väl identifierat, men svårt att lösa rent tekniskt.

Detta faktum är ett av motiven till att Trafikverket för närvarande driver ett utvecklingsprojekt rörande vägräcken. I detta ingår givetvis att se det hela hur ett motorcykelperspektiv. Projektet ska vara klart under året. Jag har fullt förtroende för att Trafikverket fullgör sitt uppdrag med att vidta nödvändiga åtgärder för att, i enlighet med nollvisionen, säkerställa att vägtransportsystemet successivt utvecklas för att dess utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.

SMC har bjudits in till Trafikverkets arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en nationell räckesstrategi, något SMC ser fram emot.

Frågan 16 augusti 2011.
Ministerns svar 25 augusti 2011.

Fråga och svar 30 mars 2010.