Öppen debatt om trafiksäkerhet

2011-10-06

"I skuggan av Rapport 13 - Trafiksäkerhetstänkande som hot eller löfte" Det är titeln på en öppen debatt om trafiksäkerhet för motorcyklister i ett längre perspektiv. Kom till MC Collection i Sollentuna den 20:e oktober och lyssna!

Tillsammans med SMC bjuder MC Collection i Sollentuna in till en debatt om trafiksäkerhet för motorcyklister i ett längre perspektiv. 1970-talets erfarenheter ställs mot dagens utmaningar och visioner. Vilka var problemen då? Vilka är problem idag? Kan historien hjälpa oss att se rimliga lösningar? Vilka är de genuint svåra avvägningsfrågorna om man skall väga samhällsnytta mot individens frihet? När kan man lita på att utbildning och information räcker för att skapa en rimlig säkerhetsnivå i trafiken och när måste man ta till lagstiftningsvapnet?

Moderator är Lennart Sohlberg (SMC-ordförande 1979-1980)
Övriga deltagare är: David Eberhard, känd debattör och en ”curlingsamhällets” allmänna vedersakare. Hyser stor tilltro till rimlig lagstiftning men menar att individens ansvar ändå alltid måste stå i centrum. Sven-Erik Sigfridsson, tjänsteman på Kommunikationsdepartementet under på 1970-talet. Han var den huvudsakliga författaren till den i samarbete med övriga Norden framtagna Rapport 13. Lars Holm, före detta VD för McRF, Moped och Motorcykelbranschens Riksförbund. Leif Hägerström, SMC-Ordförande när 100000 namnunderskrifter emot Rapport 13 inlämnades på Kommunikationsdepartementet strax innan valet 1976. Per Johansson, nuvarande VD McRF. Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC. Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Debatten börjar 19:00, museet håller öppet till 22:00. Ordinarie entré.

Välkomna!