Omdebatterad rondellutsmyckning plockas ner

2011-09-27

Rondellutsmyckningen i Ljurarondellen i Norrköping har varit mycket omdebatterad sedan en motorcyklist  omkom på platsen. SMC skrev till både kommunen, Trafikverket och Transportstyrelsen och ifrågasatte utformningen. Norrköpings kommun har nu, på rekommendation av Trafikverket, beslutat att plocka ner utsmyckningen. SMC beslutar därmed att inte dela ut något "Värsta Vägars Pris" 2011.

Söndagen 31 juli omkom en motorcyklist i en cirkulationsplats i Norrköping på E22, den så kallade Ljurarondellen. Motorcyklisten kolliderade med en två meter hög stålställning med ljusvajrar i mitten. Vad som orsakade olyckan känner inte SMC till. Att motorcyklisten körde in i cirkulationsplatsen och kolliderade med ett fast föremål placerat mitt i rondellen innebar sannolikt ökat krockvåld i samband med olyckan. Efter dödsolyckan har två bilolyckor skett, dock utan svårt skadade. Kort efter olyckan kontaktades SMC av medlemmar i Norrköping som nominerade Ljura-rondellen i Norrköping till Värsta vägars pris.

SMC kontaktade Norrköpings kommun med anledning av nomineringen och utformningen av rondellen och begärde en översyn av utformningen. En kopia av brevet skickades till Trafikverket som är ansvarig för det statliga vägnätet där E22 ingår och för utformningsråd av vägar och gator, bland annat cirkulationsplatser. En kopia skickades till Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet enligt Vägsäkerhetslagen som omfattar E22, där Ljura-rondellen finns.

SMC:s uppvaktning har gett resultat! Norrköpings kommun meddelade i slutet av september att utsmyckningen i rondellen plockas ner vecka 40, på rekommendation av Trafikverket. Trafikverket utreder tillsammans med tekniska kontoret hur en framtida utsmyckning i rondellen skulle kunna se ut. En eventuell utsmyckning i framtiden ska placeras på ett säkert sätt i Ljura-rondellen.

Detta är en solklar seger för SMC i frågan om att tänka på motorcyklister ur ett vägmiljöperspektiv i praktiken! Det ger också en förhoppning om att Trafikverket sätter stopp för installationer i cirkulationsplatsen i framtiden genom tvingande krav i kommande utformningsråd.

Ljurarondellen var nominerad till "Värsta Vägars Pris" 2011. Någon likvärdig kandidat till ”Värsta Vägars Pris” finns inte varför utnämningen inte delas ut i år.

Öppet brev från SMC till Norrköpings kommun.
Ljurarondellen görs om, SVT Östnytt
Utsmyckningen ska plockas ner, Folkbladet
Utsmyckning i rondell tas bort, SR P4 Östergötland
Utsmyckningen i Ljurarondellen tas bort, Norrköpings tidningar


De här stålställningarna är snart historia! Foto Magnus Lekander