Ökning av nya MC-förare

2011-08-09

Trafikverkets statistik för årets första sex månader visar att antalet personer som godkänts vid körprov för någon A-behörighet ökat med 629 personer jämfört med samma tid ifjol. Samtidigt visar statistiken att kvinnor underkänns betydligt oftare och att de bara var tio procent av alla som godkändes vid förarprov. 

Trafikverket publicerar varje halvår statistik för kunskaps- och körprov för samtliga behörigheter. Ifjol rasade antalet MC-prov med 30 procent. Nu ökar antalet nya motorcyklister igen vilket SMC ser positivt på.

Nya regler för provfordon, tillräckligt med trafikskolor och riskutbildare och korta köer för att få alla nödvändiga tillstånd är förmodligen de viktigaste orsakerna. SMC tror också att många som väntat med att ta körkort gör det nu istället för att vänta till 2013 då nya regler ska träda i kraft.

Godkända körprov jan - juni 2009-2011

År Kvinnor antal Godkännade % Män antal Godkännande % Totalt
2009 410 64 3272 73 3682
2010 248 63,9 1936 73,6 2184
2011 286 62 2527 72,8 2813

Samtidigt som kvinnor underkänns i mycket högre grad än män i körprov har de högre godkännandegrad i kunskapsprov (68,4 % respektive 64,2 %). Kvinnor är också underrepresenterade i MC-olyckor.

Trafikverkets statistik visar att godkännandegraden varierar över landet. I Kalmar har endast 30 % av kvinnorna godkänts jämfört med 90 % i Umeå. I Eskilstuna godkänns 87 % av männen medan bara 59 % i Kalmar.

Ett av de transportpolitiska målen handlar om jämställdhet. Självklart ska inte elevens kön spela någon roll vid körprovet. Inte heller vilken förarprövare som ansvarar för provet. SMC förutsätter att Trafikverket utvärderar resultatet av statistiken.

Trafikverkets förarprovsstatistik hittar du här.