Nytt från Tylösandsseminariet

2011-08-29

MHF:s årliga trafiksäkerhetskonferens i Tylösand invigdes idag. Mest intressant från SMC:s del var nyheten att Volkswagen ska börja tillverka mopeder, motorcyklar och trampcyklar som är eldrivna. En annan iakktagelse är att Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman anser att alla bilister bör erbjudas frivillig fortbildning, något SMC erbjuder alla motorcyklister redan. 

Det finns ingen punkt som behandlar motorcyklar specifikt vid årets Tylösandsseminarium. Däremot är det många som vill diskutera motorcyklar och säkerhet med SMC:s representanter på plats. Tylösandsseminariet lockar varje år hundratals deltagare från alla håll i samhället.

Bland dagens talare märktes Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman. Han föreslog frivillig fortbildning, fortsatt utbyggnad av 2+1-vägar, fler mobila kameror samt alkolås för ökad trafiksäkerhet. Ygeman är inte främmande för införande av ägaransvar samt att pröva en modell med inkomstrelaterade böter vid trafikbrott.

Kanslichef Karl Wallin vid Rikspolisstyrelsen klargjorde att polisen har resurser att synas mer i trafiken. Han ansåg att de bör kunna övervaka rödljuskörning mer effektivt än vad som sker idag.

Många diskuterade införande av ny teknik för ökad säkerhet, bland annat Bil Sweden. Det finns mängder av exempel på teknik som tas fram, utan att krav ställs i lag. Claes Tingvall pekar på ABS-utvecklingen för motorcyklar som går snabbare än vad antisladdutvecklingen gjort på bilsidan.

Under dagen har SMC bland annat dryftat rondellproblematiken och andra infrastrukturfrågor med Trafikverket.