Nyregistrering av MC ökar

2011-10-04

Under september2011 nyregistrerades 931 motorcyklar totalt i riket, vilket är en ökning med drygt 13 procent jämfört med september 2010.

Trenden har vänt och september månads höga antal nyregistreringar resulterar i att att totala antalet motorcyklar i trafik var något högre (0,9 procent) i slutet av september, jämfört med samma tidpunkt 2010.

Totalt finns nu 484.276 registrerade motorcyklar varav 298.772 är i trafik.

Läs mer på Statistiska Centralbyrån