Nya regler för alkolås 2012

2011-12-22

Nytt år betyder många nya lagar och regler. En av dessa handlar om alkolås. Den som riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri kan nu ansöka om att få behålla körkortet med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort.

Så här skriver ansvarig myndighet, Transportstyrelsen på sin hemsida: "Bakgrunden till det nya systemet är att stärka incitamenten för att välja alkolås som ett alternativ till körkortsåterkallelse, deltagaravgiften slopas och de totala kostnaderna minskar. Samtidigt blir det längre spärrtider på ett återkallat körkort och därmed mer kännbart att avstå. Det nya systemet innebär bland annat färre läkarbesök, färre loggtömningar av alkolåset och differentierad villkorstid på ett eller två år.

Förutsättningen att få villkor om alkolås är att trafikbrottet handlar om rattfylleri på grund av alkohol, inte andra droger. Böter eller fängelsestraff utdöms även om man får villkor om alkolås, beslutet påverkar alltså inte straffet.

De körkortsbehörigheter som omfattas i systemet är personbil, lätt och tung lastbil, buss, motorcykel och moped klass 1 (B, BE, C, CE, D, DE, A och AM). Man ansöker hos Transportstyrelsen om att få ett villkorat körkort. Myndigheten följer också personen under villkorstiden. Dessutom godkänner Tranportstyrelsen alkolås och utövar tillsyn. "

SMC har varit positiva till den nya lagen. Allt för många dödas och skadas varje år i trafiken då de kört berusade. Det gäller även motorcyklister - var fjärde motorcyklist som dödades 2005-2010 var påverkad av alkohol och/eller droger.
SMC om alkohol och droger.
SMC om alkolås på MC.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida och se en film som beskriver vad som kan hända den som kört berusad och väljer alkolås istället för körkortsindragning.