Nya regler för alkoholtillstånd

2011-06-16

Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Genom några av SMC:s klubbar har det framkommit att kommunerna ställer nya krav vilket gör att klubbarna inte längre får tillstånd för att sälja öl och vin i samband med MC-träffar. 

För att få tillstånd måste ett skriftligt kunskapsprov göras genom kommunen vilket är nytt. Tillståndshavaren ska kunna redovisa att han/hon är insatt i Alkohollagen.

I vissa kommuner har man skärpt kraven för vad som anses vara ett slutet sällskap. Kan man inte i förväg tala om vilka som besöker MC-träffen handlar det om servering till allmänheten och inte ett slutet sällskap. Skillnaden i både pris och omfattning av kunskapsprov är givetvis mycket stor. Vad som är ett slutet sällskap avgörs av varje kommun som också bestämmer avgifterna.

Ett av syftena med lagen är att likrikta hanteringen i Sverige. Det återstår att se om det blir effekten eller om besluten avgörs beroende på ansvarig tjänsteman i varje kommun.


I vissa lägen krävs inte serveringstillstånd, t ex om man anordnar en privat fest eller om den sker utan vinstintresse. Så här säger Alkohollagen kap 8, §1 om serveringen:
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Som alltid uppmanar SMC alla klubbar, som säljer alkohol i samband med MC-träffar, att samtidigt tillhandahålla en kalibrerad och fungerande alkotest till alla deltagare. Flera distrikt har alkotester som lånas ut.