Nya MC-regler i Belgien

2011-09-06

Den 1 september trädde ett antal olika lagar i kraft som rör motorcyklister i Belgien. Från SMC:s sida är vi avundsjuka på flera av dem. Det handlar om klargöranden som bland annat ger rätt att köra i bussfil, parkering på trottoar och köra mellan köer. Dessa regler skulle göra livet enklare även för svenska motorcyklister. 

Här kommer de lagar som trädde i kraft 1 september i Belgien och gäller motorcykel.

Kökörning
Att köra mellan köer är tillåtet så länge inte motorcykeln kör över 50 km/h och skillnaden mellan bilar och motorcyklar inte överstiger 20 km/h. Att köra mellan köer är bara tillåtet mellan de två filerna längst till vänster. Vår belgiska systerorganisation MAG B säger att detta är bra men något som varit tillåtet tidigare. Det finns också risk för problem att fastställa hastigheten vid eventuell olycka.

Bussfiler
Motorcyklister får alltid köra i bussfiler. Men, säger MAG B, det handlar bara om bussfiler med en skylt som säger att motorcyklar är tillåtna. Det finns nämligen bussfiler som går i motsatt körriktning i t ex Bryssel. i Sverige är det tillåtet att köra MC i några bussfiler. SMC har flera gånger ansökt om utökning av bussfiler tillåtna för MC men fått avslag.

Parkering på trottoar
Motorcyklar i städer får parkera motorcyklar och mopeder på trottoarer så länge de inte hindrar gående och ger minst 1,5 meters utrymme för fotgängare.

ATGATT (All The Gear All The Time)
Utöver godkänd hjälm måste motorcyklister alltid ha heltäckande klädsel vid MC-körning. Det innebär hanskar, långärmad jacka, byxor och skor/boots som täcker anklarna. Lagen kräver inte skyddsutrustning för motorcykel, det kan handla om en pyjamas.

Barn
Lagen säger att barn som är åtta år eller äldre får åka med som passagerare på solocykel. Mellan tre och åtta år får de bara åka på 125-kubikare och sittande i speciell barnsits. Då det gäller barn på motorcykel har Sverige generösa regler som grundar sig på föräldrarnas omdöme.

SMC - tips om kökörning
SMC - infoblad om barn på MC
SMC- om parkering
SMC - om skyddskläder