Motorcyklar är bra för samhället

2011-08-12

Om du kör motorcykel till arbete eller skola gör du samhället en tjänst. Det visar en fransk studie av MC-trafiken i Paris som ökat kraftigt  under 2000-talet vilket spar tid, pengar och minskar trängsel. 

Studien är genomförd av Dr Pierre Kopp vid Universitetet i Sorbonne, Paris. Han har studerat de ekonomiska konsekvenserna av ökad MC-användning i Paris med förorter under 2000-2007. Statistiken visar på en förändring av transportvanorna från bil till tunnelbana, tåg och tvåhjuliga motorfordon. Ökningen av motorcykel och moped är hela 36 % och representerar idag 7 % av alla offentliga och privata transporter i Paris. Ökningen visar sig också i körsträckorna för MC/moped ökat med 100 miljoner kilometer.

De flesta som börjat köra motorcykel eller moped kom från kollektivtrafik, 53 % och 26,5 % från tidigare bilförare. Resten var personer som tidigare kört motorcykel men ökat användningen.

Den mest positiva effekten av ökad MC-användning är tidsvinsterna som reducerats med nästan 50 %. Att söka en P-plats för sitt fordon minskar från 16 minuter för en bilist till 0 när man körde MC/moped. Med minskade restider får pendlarna mer tid för både arbete och fritid. Totalt sett har Dr Kopp beräknat värdet av ändrade transportvanor till 293 miljoner Euro under den undersökta perioden!

Denna vinst har studien ställt mot ökade kostnader för mer MC-användning vilket resulterat i mer föroreningar och fler olyckor. Olyckskostnaden är beräknat till 49 miljoner Euro under perioden. Dr Kopp poängterar flera gånger i studien att det ökade MC-användandet inte speglat sig i satsningar från stat och kommun. Han menar att det finns stor potential för förbättringar, framför allt pekar han på samspel mellan motoriserade tvåhjulingar och personbilar.

Även om föroreningarna från ökad MC-användning ökat i absoluta tal är övergång från bilar till motorcyklar och mopeder positiv eftersom MC/mopeder förbrukar mindre drivmedel, rör sig snabbare i trafiken och använder mindre tid att söka P-plats vid resans mål.

Tidsbesparing (inklusive minskade köer och tryck på kollektivtrafiken) och brukarens kostnader vägdes mot kostnader för olyckor och föroreningar och visade att samhället gjort en nettovinst om 168 miljoner Euro!

Siffran är enormt bra siffra med tanke på att varken lokala eller nationella myndigheter spenderat en enda Euro på att främja och stödja användning av motorcykel och moped. Ett exempel på detta är att antalet utfärdade P-böter för motorcyklar fördubblats under den undersökta perioden. Ett annat exempel är att Paris stad hittills inte vill tillåta motorcyklar i bussfiler vilket varit ett önskemål från franska motorcyklister under lång tid.

Dr Pierre Kopp säger i avslutningen av rapporten att motorcyklar och mopeder i allra högsta grad är en lösning för framtidens transporter. Paris har hittills satsat mycket resurser på ökad cykelanvändning men menar att dagens och framtidens motorcyklar har fördelar som gör dem till ett bättre val. Motorcyklar och mopeder kan ta med passagerare och kan köra längre sträckor vilket ökar mobiliteten.

Läs hela rapporten här.