Mindre skylt på MC och moped?

2011-09-23

I slutet av september fick Transportstyrelsen ett brev där SMC begär att registreringsskylten för motorcykel och moped klass I kan fås i två format. Vill man ha en skylt utan nationalitetssymbol föreslår SMC att storleken minskas till 153 x 153 mm. Skyltar utan symbol är mindre på bilar och varför skulle det inte gälla motorcykel och moped?

I de senaste numren av MC-Folket finns insändare som handlar om böter för olaglig registreringsskylt. SMC har tidigare i år skrivit till Transportstyrelsen och begärt att det skulle vara möjligt att fästa en reflex eller reflekterande dekal på motorcyklarnas registreringsskylt. Transportstyrelsen svarade att det inte är tillåtet då det skulle försämra den visuella avläsningen.

En registreringsskylt ska vara väl synlig och hållas i ett sådant skick att den lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att läsa. Detta är en självklarhet som SMC ställer sig helt bakom.

Transportstyrelsen utformar föreskrifter om skyltarna och SMC ber nu om en översyn av reglerna i TSFS 2010:112.

Enligt kapitel 5, § 1 ska en registreringsskylt för motorcykel ha rektangulär form, vara tvåradig med yttermåtten 195 mm x 155 mm. Om inte fordonsägaren säger till får man med automatik en skylt med nationalitetsmärke. Skyltens storlek för motorcykel och moped är densamma, oavsett om skylten är försedd med nationalitetsmärke eller inte. En vanlig enradig skylt för personbil har yttermåtten 480x110 mm utan nationalitetssymbol. Med symbol är måtten 520x110 mm enligt kapitel 5, § 1. Motorcyklister som väljer en skylt utan nationalitetssymbol har alltså en tom yta på registreringsskylten, till vänster om registreringsnumret.

SMC anser att det finns möjlighet att göra registreringsskylten mindre för MC- och mopedägare som vill ha en skylt utan nationalitetssymbol. Detta försämrar inte möjligheten till visuell avläsning eftersom storleken på bokstäver och siffror är oförändrade, oavsett nationalitetssymbolen. Det finns fortfarande utrymme att stansa in datum för skyltens tillverkning och fordonets chassinummer eller motsvarande på registreringsskylten.

SMC föreslår att storleken på registreringsskylt för motorcykel utan nationalitetssymbol ska vara 153 x 153 mm och att TSFS 2010:112 ändras utifrån detta.

Varför föreslår SMC detta?
• Motorcyklister vill ha så små skyltar som möjligt av estetiska skäl. Det handlar om ägare av alla slags MC-modeller, från custom till supersporthoj. Man vill helt enkelt ha en så liten yta bakåt som möjligt. Detta gäller även mopedister.
• Det finns ett stort tomt utrymme på skylt utan nationalitetssymbol.
• Det är ingen hemlighet att det finns flera företag som tillverkar miniskyltar av en regelvidrig storlek för motorcyklar. Det är ett brott som ett antal MC-ägare bötfälls för. MC-ägare som klippt bort en del av sin registreringsskylt bötfälls också. Skulle reglerna ändras som gör det möjligt att på lagligt sätt få en mindre skylt undanröjs detta problem.
• Om Transportstyrelsen ger möjlighet till en mindre skylt för MC-ägare på laglig väg ökar polisens möjlighet till visuell avläsning. Det bidrar därmed till ökad trafiksäkerhet.
• Moped klass I har också registreringsskylt och för alla nya fordon utfärdas skylt med nationalitetssymbol. Ytterst få mopeder används vid utlandsresor.
• Motorcyklister som kör på sidan av vägen med landsvägsregistrerade motorcyklar löper en mindre risk att kvistar och grenar fastnar i registreringsskylten.
• Sist men inte minst skulle Transportstyrelsen göra ett stort antal av Sveriges motorcyklister och mopedister glada om de får samma möjlighet som bilägare att välja storlek på sin registreringsskylt.

Maria Nordqvist, SMC, har beställt en extra skylt till sin motorcykel och gjort jämförelser med nationalitetssymbol, utan nationalitetssymbol och skapat en skylt i storleken 153 x 153 mm. Bilderna visar tydligt att den visuella avläsningen inte försämras genom den föreslagna storleken, 153 x 153 mm.


Möjligheten till visuell avläsning försämras inte med en mindre skylt.

SMC:s brev till Transportstyrelsen.
Tidigare nyhet om reflex och reflekterande dekal på skylten. 


Skylt med S-märke


Skylt utan S-märke


Skylt i storlek 153 x 153 mm.
Foto: Maria Nordqvist