MC-kurser får köras på Arlanda TT

2011-06-14

Efter ett tillfälligt förbud och sänkta bullergränser från Arlanda Test Track har Sigtuna kommun nu beslutat att SMC får köra kurser med motorcyklar på banan under augusti och september. 

Som säkert många vet har SMC haft problem att få klarhet i vad som ska gälla för oss motorcyklister för att kunna få köra på Arlanda TT. Bakgrunden är följande: Under hösten 2010 genomförde SMC flera körningar, dels för att kolla undersöka olika kurskoncept, dels för att grundligt genomföra bullertester. De mätningar som gjordes visade att gränsvärdet 55 dB vid närmaste husknut klarades. Resultatet blev att SMC fick grönt ljus att köra kurser.

Sedan har många röster hötjs för ett förbud mot all form av MC- körning på Arlanda TT. Vid SMC:s första kurstillfälle visade mätningarna för höga nivåer. SMC hade dock förslag på förändringar för att minimera bullret. Istället för att föra en dialog beslutade kommunen om ett förbud mot MC, SMC fick dock dispens för att köra kursen 21-22 maj.

Vid kursen som genomfördes under dispens skärptes bullerkravet ytterligare och får nu endast uppgå till 50 dB vid husknut vilket motsvarar låg samtalston. SMC körde kursen, byggde om rakan med ett par extra kurvor vilket gav ett lyckat resultat och visade att bullret understeg 50 dB. Det kravnivå SMC har på banan är 90 dB vid förbifart, vilket är lägre än alla andra övningsanläggningar i landet.

Alla som jobbat med att få till detta har kastats fram och tillbaka i frågan. Många har blivit lidande i detta och SMC framför härmed en ursäkt för alla inställda kurser, besvikelser, frustration, irritation och alla som slängs mellan hopp och förtvivlan.

SMC har drabbats av detta, inte bara ekonomiskt bakslag utan även vårt förtroende mot våra medlemmar som vill gå kurs. SMC beklagar detta. SMC:s samarbetspartners TM Ambulans och MCGruppen har varit väldigt förstående och förtjänar ett varmt tack. Nu ser vi framåt och de planerade kurser på Arlanda TT i augusti och september kommer att genomföras. Boka plats här.