Lämna material till SMC Boken 2012

2011-09-27

SMC Boken skickas till alla medlemmar i mars, tillsammans med MC-Folket och medlemskortet. Nu kan du lämna uppgifter som du vill få med i boken.