Konsumentverket har testat ryggskydd

2011-12-20

Ryggskydd är en naturlig del i motorcyklisters skyddsutrustning och har också blivit vanliga i många andra sammanhang, som snowboardåkning. Konsumentverket har låtit SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, testa ett antal ryggskydd, bland annat några av de vanligaste för MC-bruk.

Bland annat visar testet att drygt hälften av ryggskydden saknade bruksanvisning på svenska, vilket krävs för att skyddet skall får säljas i Sverige. Konsumentverket anser att det är helt acceptabelt och visar på behovet av fortsatta tillsynsaktiviteter inom MC- och alpinskydd, men också informationsinsatser riktade mot distributörer av personlig skyddsutrustning.

Vidare uppger man att upplägget med två olika skyddsnivåer (Level-1 och Level-2) i MC- ryggskyddsstandarden är i sig något märklig, eftersom de inte är kopplade till olika användningsfall. Förklaringen som brukar ges är att det ska kunna gå att göra smidigare och bättre ventilerade skydd för den lägre skyddsnivån.

I standarden finns dock inga ergonomiska krav som säkerställer att Level-1 skydd verkligen blir smidigare och bättre ventilerade, det finns en uppenbar risk att Level-1-skydden tillverkas av billigare material som ger sämre skyddsverkan utan att för den skull ge ergonomiska fördelar. Det är anmärkningsvärt att bara 4 av de 9 provade Level-1-skydden fullt ut klarar standardens krav på skydd mot slag (trots att dessa är mycket lägre för Level-1 än Level-2).

Läs hela testet och se resultaten här.