Ingen reflex på skylten

2011-06-28

SMC har försökt få en regeländring så att det blir tillåtet att ha reflex eller rekflekterande dekal på registreringsskylten. En riksdagsman motionerade om detta men frågan hänvisades till Transportstyrelsen som nu utrett frågan. Tyvärr är svaret nej, inget annat än det som satts på skylten vid tillverkning får finnas där. 

SMC har till Transportstyrelsen framfört att ett vanligt fel vid kontrollbesiktning är avsaknad av reflex. Sedan förra året finns inget krav att kontrollmärke ska fästas på skylten. Mängder av medlemmar har kontaktat SMC och efterlyst en SMC-dekal att fästa på kontrollmärkets forna plats. Därför tyckte SMC att det skulle vara en bra idé att tillåta reflex eller reflekterande dekal på kontrollmärkets gamla plats.

Tyvärr anser inte Transportstyrelsen att detta är en bra idé. Inget annat än ett eventuellt förtryckt S-märke av EU-typ får finnas på registreringsskylten. Orsaken är att en dekal försvårar visuell avläsning och att man måste detaljreglera frågan om man tillåter en dekal.

Transportstyrelsen avslutar med att meddela att det inte är tillåtet att fästa en dekal på den bakre skylten och att böter är 500 kronor. Brottet rubriceras som otillåtet tecken eller märke på registreringsskylt.

Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:112 reglerar skyltar. Motorcykel och moped ska ha en tvåradig skylt med yttermåtten 195 mm x 155 mm.

Transportstyrelsens svar.