Historisk debatt på MC Collection

2011-10-30

Nu finns filmen från den historiska debatten hos MC Collection den 20 oktober. Där diskuterades vad som hade hänt om Rapport 13 blivit verklighet 1976? Hur har Rapport 13 påverkat trafiksäkerheten sedan dess? Är svenskarna överbeskyddade då det gäller trafiksäkerhet?

Rapport 13 är en skrift som publicerades av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet 1975. Den innehöll ett antal förslag för ökad säkerhet bland motorcyklister. Mest uppmärksammat blev förslaget att förbjuda alla motorcyklar över 250 kubik.

Panelen bestod av många framstående personer: trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, McRF:s VD Per Johanson, SMC:s generalsekretare Jesper Christensen och psykiater David Eberhard representerade nutid. Personerna som representerade historian 1976 och framåt var Lars Holm, då VD vid McRF, Leif Hägersten, då ordförande i SMC samt Sven-Erik Sigfridsson som skrev Rapport 13.

Publiken fick en historisk tillbakablick om Sverige i mitten av 70-talet, om direktiven till författarna av Rapport 13, om trafiksäkerhetspolitik på 70-talet samt hur SMC arbetade emot Rapport 13. Med hälp av bland annat McRF drev SMC en intensiv kampanj och samlade in 110 000 namnunderskrifter som överlämnades till dåvarande kommunikationsminister Bengt Norling. SMC vann en historisk seger och Rapport 13 förpassades till papperskorgen.

Hur hade Sverige sett ut om Rapport 13 gått igenom? Åsikterna gick isär i panelen. Någon menade att Sverige försökt få resten av EU att förbjuda motorcyklar över 250 kubik. Andra menade att Sverige fått anpassa sig till övriga länder efter en övergångsperiod.

Finns det några hot liknande Rapport 13 idag? Ja, det finns men idag kommer de flesta påbud från annat håll, nämligen EU. Det gör att SMC måste flytta frontlinjen från Borlänge till Bryssel ansåg Jesper Christensen. Per Johansson påpekade att vi måste utkämpa fajter på hemmaplan också och gav exempel på mopedfrågan.

Två personer med väldigt skilda uppfattningar om hur långtgående lagar och regler som krävs för att uppnå trafiksäkerhet fanns i panelen. Å ena sidan Claes Tingvall, mannen bakom Nollvisionen och å andra sidan David Eberhard, författare till "I trygghetsnarkomanernas land".

Se filminspelning av debatten.

Inspelning del 1

Inspelning del 2