Röstning i parlamentet om krav på MC

2011-12-12

Måndag 5 december röstade kommitten "Inre marknad och konsumentskydd" om förslaget till ett nytt regelverk för framtidens motorcyklar. Det blev skärpta krav rörande ABS och trimning/modifiering och mer tid för tillverkarna att anpassa sig till nya krav på avgasemissioner. Det kommer att ställas krav på tillverkarna att avgasrenande utrustning ska klara typgodkännandekraven i minst 5000 mil.

Personalen på FEMA:s kontor i Bryssel har slitit med förslaget till nytt regelverk för motorcykel. Man har haft tät kontakt med rapportören och skuggrapportörerna i EU-parlamentet. 

ABS för allt över 51 kubik
Kommissionens förslag innebar att alla motorcyklar över 125 kubik skulle ha ABS från 2017. Parlamentets omröstning innebär att krav på ABS skärps och ska omfatta alla tvåhjulingar från 51 kubik och redan från 2016. ABS är en åtgärd som ger ökad säkerhet. SMC:s och NTF:s studie och svensk försäljningsstatistik visar dock att det inte behövs ett direktiv.

Kostnaden för ABS-system är cirka 4000 kronor, till detta kommer ökade servicekostnader med 1000 kronor/år. Det handlar om en ansenlig summa av en 125:a med maxeffekt 11 kW som kostar från 25 000 kronor i Sverige. Det är långt ifrån 2% av fordonets kostnad som vissa EU-parlamentariker hävdar.

Avgas- och hållbarhetskrav
MC-tillverkarna har begärt förlängd tidsram för att kunna uppfylla de kommande kraven. Ett led i detta är att ett steg slopas för motorcyklar (Euro3). Euro 4 kommer att gälla från 2016 och Euro 5 från 2020 lyder förslaget.

I det kommande regelverket ställs krav på att den avgasrenande utrustningen uppfyller krav på hållbarhet. Det handlar om upp till 5000 mil på de största motorcyklarna från 2020.

Modifieringar av motorcyklar
En viktig från för SMC och andra skandinaviska MC-organisationer är rätten att modifiera, bygga om och amatörbygga motorcyklar i det kommande regelverket. FEMA föreslog att begränsningarna av ändringar i fordonets drivlina endast skulle omfatta motorcyklar under 125 kubik. Tyvärr skapade istället utskottet  en ny artikel 18 A som handlar om vad man får göra sedan motorcykeln tagits i bruk samt hur detta ska kontrolleras.

Flera parlamentariker har gjort tillägg i förslaget som innebär att amatörbyggda motorcyklar inte ska behöva uppfylla alla krav som en serietillverkad typgodkänd motorcykel.

Annat av intresse
Inga medlemsländer kan längre förbjuda registrering av motorcyklar med mer än 100 hk som idag är verklighet i Frankrike. Möjligheten för oberoende verkstäder och enskilda att få tillgång till information om service och underhåll av MC-tillverkarna stärks i och med förslaget.

Parlamentet ska rösta om förslaget 12 mars 2012. Därefter skickas förslaget till Ministerrådet för beslut.

Läs hela FEMA:s pressmeddelande om beslutet i IMCO.
Se film där Philip och Aline på FEMA:s kontor berättar om beslutet.