Fler tvåhjulingar skulle minska trängseln

2011-10-19

Om tio procent av alla bilförare bytte fordon och valde motorcykel eller moped istället skulle trängselproblemet minska med 40 procent visar en studie som genomförts i Belgien. Man skulle dessutom spara tid och pengar. 

Undersökningen är genomförd av det belgiska forskningsinstitutet Transport & Mobility Leuven tillsammans med Leuvens Universitet. Den belgiska studien visar att om 25 procent av all pendling skedde på motorcykel eller moped skulle trängselproblemen vara ett minne blott.

Undersökningen visar att ett ökat bruk av motoriserade tvåhjulingar är en realistisk, genomförbar och rimlig metod för att förbättra situationen för europeiska pendlare. Motorcyklar och mopeder är en outnyttjad potential för ökad mobilitet och kan tillgodose behov som andra transportslag, till exempel cykel och kollektivtrafik, inte klarar av.

Undersökningen är beställd av FEBIAC, bil-, MC, moped- och cykeltillverkarnas organisation i Belgien. Studien är genomförd på motorvägen E40 mellan Leuven och Bryssel i rusningstrafik på vanliga arbetsdagar i maj 2011. Om man utgår från sträckan och jämför den med hela det belgiska vägnätet är resultatet följande: 15 000 förlorade transporttimmar kan sparas per dag vilket motsvarar € 350 000!

Studien finns på engelska för nedladdning här.