Fler motorcyklar på vägarna

2011-08-16

Vid halvårsskiftet fanns 305 323 motorcyklar i trafik. Vid samma tid förra året var antalet 303.790. Det är en ökning med 1.533 stycken eller en halv procent. Antalet dödsolyckor med motorcykel har också ökat jämfört med 2010. 

Även om nyförsäljningen av motorcyklar minskat under 2011 ökar antalet motorcyklar i trafik även i år.

Under 2011 visar Trafikverkets preliminära siffror att 30 motorcyklister omkommit till och med 31 juli. Det är en ökning jämfört med 2010, då 21 motorcyklister omkommit under samma period. 2010 var dock ett år med rekordlåga olyckstal. Olyckstalen för 2011 ligger i nivå med 2009 då 30 motorcyklister omkom till och med 31 juli. Antalet svårt skadade var i slutet av juni i nivå med 2010.

Länk till Trafikverkets olycksstatistik.
Länk till McRF:s registreringsstatistik.
Länk till SCB, pressmeddelande juli.