Fin julklapp till engelska knuttar

2011-12-22

Sedan 2009 har ett storskaligt försök pågått i London där man tillåtit motorcyklister att köra i de flesta bussfiler. Nu kommer försöket att permanentas till stor glädje för motorcyklisterna i London med omnejd! Det ger SMC ett välkommet underlag i vårt arbete för att utöka bussfiler där motorcyklister får köra i Sverige.

Så här säger Transport for London på sin hemsida: ”Fördelarna inkluderar minskade restider för motorcyklister och minskade utsläpp av koldioxid.  Säkerheten för motorcyklister och andra oskyddade trafikanter är oförändrad. Åtgärden hjälper också till att nå ett  av målen i borgmästarens trafikstrategi – att förbättra trafikflödet. ”
På hemsidan finns mängder av information och utvärderingar av försöket som nu permanentas. MC-organisationerna har också delat ut en "code of conduct" för körning av MC i bussfil.

Sedan mitten av 1980-talet är det tillåtet att köra MC i vissa bussfiler i Stockholm. SMC har försökt utöka detta till att gälla fler bussfiler men ansökan har avslagits. En riksdagsman har också lyft frågan men dåvarande infrastrukturministern sa nej till detta. I Norge är det tillåtet att köra tvåhjulig MC i alla bussfiler enligt lag, SMC såg gärna att detta blir verklighet i Sverige.

En privatperson har startat en namninsamling för rätten att köra MC i bussfil i Sverige. Läs mer om detta och om hur SMC drivit frågan här.

Transport for London hemsida