FEMA:s möte om körkort ledde ingenstans

2011-06-29

Förra veckan mötte FEMA tillsammans med MC-tillverkarna EU-kommissionens representanter för att diskutera det kommande körkortsdirektivet. Inga konkreta svar lämnades på någon av FEMA:s frågor som skickats in från SMC och andra organisationer runt om i Europa. 

Införandet av det tredje körkortsdirektivet visar stora problem med tolkningen av innehållet i de olika medlemsländerna. Många detaljer är minst sagt oklara.

De nya EU-reglerna för MC-körkort tolkas olika i medlemsländerna och skulle varit klara redan i januari 2011 för att träda i kraft 2013. FEMA och ACEM har förutsett problemen som nu uppstått i flera år men inte fått någon reaktion från EU-kommissionen.

När nu de flesta länderna kommit med förslag till lagtexter blir olika problem uppenbara. Spanien har redan implementerat direktivet vilket gör att personer med nya spanska körkort inte får åka utanför landets gränser. Liknande problem har uppstått i Slovenien.

Ett problem som uppstått i många länder är hur mycket utbildning och prov som ska ingå i körkortsstegen, framför allt mellan A2 och A. Ett frågetecken är artikel 7; körkort får utfärdas till sökande som, när det gäller kategori A2 eller A och under förutsättning att de har minst två års erfarenhet av att köra motorcykel i kategori A1 eller A2, har godkänt resultat på ett körprov eller har genomfört utbildning enligt bilaga VI. Det finns länser som menar att "eller" betyder och och därför kräver både prov och utbildning.

Syftet med körkortsdirektivet var att öka säkerheten genom stegvist tillträde till mer effektstarka motorcyklar. Det bygger på att alla fullföljer varje steg och att varje steg bygger på det föregående istället för att man upprepar samma moment. Både FEMA och SMC befarar att man väntar till 24-årsdagen för att ta ett A-körkort eller att man kör ändå.

Frankrike har beslutat att A-behörigheter som utfärdas från 2013 och framåt ska upphöra om MC-föraren inte kört MC under fem år. Man ska ta reda på uppgifterna via fordonsförsäkringar. Det ger mängder av problem om man till exempel delar en motorcykel i samma hushåll.

Frågan om kubikgräns för provfordon A diskuteras inom EU. Här har Sverige framfört att 595 kubik bör gälla istället för 600 kubik. Orsaken är enkel: de flesta 600-kubikare har mellan 595 och 599 kubik.

I mötet med kommissionen tog FEMA upp frågor som skickats in av bland annat SMC. SMC tog bland annat upp kostnadsaspekten. Kommissionen kunde inte besvara någon fråga och hänvisar till en arbetsgrupp som kanske kommer att ta fram riktlinjer för medlemsländerna.

Läs mer på SMC:s körkortssida.