EU-parlamentet stödjer föreningars momsfrihet

2011-10-15

Den svenska momsfriheten för föreningar får politiskt stöd i Europaparlamentet. I en gemensam resolution uppmanar parlamentet kommissionen att tillåta medlemsstaterna att ha undantag för föreningar från momsplikten. Det är ett beslut som SMC applåderar! 

I våras utbröt en debatt inom det svenska föreningslivet efter att Sveriges finansminister Anders Borg (M) meddelat att EU-kommissionen inte godkänner den svenska momsfriheten för ideella föreningar. SMC och många andra organisationer har besvarat remisser i frågan. EU-kommissionen anser att momsfriheten strider mot den nuvarande momslagstiftningen inom EU. Även Finland, Danmark, Nederländerna och Österrike omfattas av kommissionens kritik.
Den här glada nyheten nådde SMC genom EU-parlamentets enyhetsbrev där följande finns att läsa:

- Det här sänder en viktig och tydlig signal till kommissionen. Idrottsföreningars försäljning av hamburgare och liknande konkurrerar inte med McDonald's och att undanta föreningarna från moms är därför fullt rimligt, säger Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M, EPP).

Kommissionen bedömer i nuläget att undantaget inte stämmer överens med momslagstiftningen inom unionen. Debatten i Europaparlamentet handlade om hur momslagstiftningen ska se ut i framtiden. Den utgick från EU-kommissionens så kallade grönbok om moms som klargör kommissionens utgångspunkter inför det kommande lagstiftningsarbetet.

- Förhoppningsvis inser nu kommissionen att den måste tänka om i den pågående översynen av momsdirektivet. Det är betydligt smartare att anpassa reglerna efter de ideella föreningarna än att snärja in eldsjälarna i ett bökigt regelverk, säger Europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S, S&D).


EU-parlamentets beslut.
SMC:s remissvar om momsförslaget hittar du här.