Dödsolyckorna på MC tillbaka på normal nivå

2011-08-30

När Trafikverket presenterade statistiik för 2011vid Tylösandsseminariet idag visar den att antalet dödade och svårt skadade motorcyklister är tillbaka på normal nivå. Under årets första åtta månader har 34 motorcyklister dödats vilket är sex fler jämfört med 2010 men färre jämfört med motsvarande period under 2007-2009.

2010 var ett rekordår med låga döds- och olyckstal för samtliga trafikanter. Trafikverket säger att minskningen var så stor att den inte kan förklaras av åtgärder eller omvärldsfaktorer. Under början av MC-säsongen 2011 såg det ut att bli en ökning av både dödade och svårt skadade motorcyklister i år. Nu har det enligt Trafikverket skett en återgång till en mer normal nivå.

SMC har studerat pressklippen för de 34 motorcyklister som omkommit hittills i år. Tre MC-förare har dödats i viltolyckor. 16 personer har omkommit i kollisioner med andra fordon. 15 motorcyklister har dött i singelolyckor, av dessa har fem kolliderat med räcke.

Statistiken för omkomna MC-förare och MC-passagerare under januari - augusti ser ut så här för perioden 2007-2011:
2007 - 45 personer
2008 - 42 personer
2009 - 39 personer
2010 - 28 personer
2011 - 34 personer *

* avser perioden t o m 28 augusti 2011.

Länk till Trafikverkets pressmeddelande 30 augusti 2011.
Länk till Trafikverketsolycksstatistik