Det här handlar om Kritto

2011-09-14

"Det här handlar om Kritto" är en sida på Facebook som startats av Kristoffer "Kritto" Olofssons vänner för att samla in pengar till en operation i USA som landstinget i Västerbotten sagt nej till. Kritto skadades i en MC-olycka 1999 och blev då ryggmärgsskadad. Han har arbetat som trafiklärare men är nu sjukskriven för svåra smärtor.

Kritto skadades i en MC-olycka 1999 och blev då förlamad från bröstet och neråt. Kritto säger på sin hemsida: "Efter olyckan har jag inte velat ge upp det jag tidigare ansåg höra livet till". Han kör därför motorcykel och är en av få trafiklärare som inte kan gå till bilen. Kritto har också arbetat som föreläsare där han berättat om olyckan, bland annat på SMC:s Hoj-X . Han har också stöttat andra som blivit skadade. Kritto har helt enkelt visat att det finns ett liv efter en trafikolycka även om man sitter i rullstol.

Sedan två år har Kritto drabbats av svåra smärtor som beror på fjättrad ryggmärg. Han är därför sjukskriven. Han har opererats i Sverige utan resultat. Planerade operationer i Sverige med amerikanska läkare har ställts in av olika orsaker. Den enda återstående möjligheten för Kritto idag är en operation i USA. Där finns den medicinska kompetensen som saknas i Sverige och Europa. Medicinsk expertis har förordat att Kritto ska få opereras i USA och operationsdag finns i Denver i oktober. Operationen skulle kunna betyda att Kritto kan komma tillbaka till sitt liv utan smärtor och kunna fortsätta som trafiklärare och föreläsare efter rehabilitering.

Operationen i USA kostar 2,1 miljoner kronor. Kritto har begärt att få kostnaden betald, något som också förordats av chefsläkare Ulf Segerberg. Landstinget i Västerbotten har dock avslagit operationen, på förslag av tjänstemän.

För att kunna hjälpa Kritto till operationen i USA har hans vänner skapat en Facebook-grupp som samlar in pengar. Företag, privatpersoner, popgrupper med flera hade 17 september samlat in 138 500 kronor.

Vill du delta i insamlingen är plusgirokontot 1611965-3. Det är Krittos eget konto.

Länk till "Det här handlar om Kritto" på Facebook.
Länk till Krittos egen hemsida.