CEN sa NEJ till räckesstandard för MC

2011-06-20

CEN gick miste om en historisk möjlighet att rädda liv och minska skaderisken för Europas motorcyklister då man sa nej till en standard vid förra veckans möte i Stockholm. Istället blev det ett tekniskt dokument. SMC beklagar beslutet och att Sverige var ett av de länder som röstade nej till standarden. 

Torsdagen 16 juni träffades CEN:s tekniska kommitté i Stockholm på sitt årliga möte. Ett förslag till en ny standard för underglidningsskydd för motorcyklister var uppe för beslut men standarden förvandlades istället till en teknisk specifikation. Länderna som stödde detta var UK, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Sverige, Finland och Irland. Av de fjorton deltagande länderna röstade bara sex för en standard: Norge, Portugal, Spanien, Italien, Frankrike och Belgien.

Aline Delhaye, FEMA:s generalsekreterare deltog i mötet och är mycket besviken över det fattade beslutet. FEMA har kämpat i över 20 år med frågan om en standard som tar hänsyn till motorcyklister som krockar med räcken. Förslaget till en CEN-standard togs aldrig upp för formell röstning. Istället valde CEN:s tekniska kommitté att göra om standardförslaget till en teknisk specifikation.

Förslaget till standard EN 1317-8 baserades på den spanska standarden som är effektiv i Spanien där den uppenbarligen fungerar eftersom ingen motorcyklist har dödats eller skadats allvarligt sedan räckesskydden monterats på befintliga räcken.

Aline Delhaye, FEMA:s generalsekreterare, som varit delaktig i CEN:s beslutsprocess sedan 2008 säger:
“Jag beklagar beslutet fattat av CEN/TC 226. Jag tror att CEN gick miste om ett historiskt tillfälle att förbättra säkerheten för Europas motorcyklister. Jag vet inte vilken betydelse en teknisk specifikation har", säger Aline Delhaye.

Självklart är även SMC besvikna över att det inte blir någon standard som tar hänsyn till motorcyklister. SMC är dock inte förvånade att Sverige röstade nej eftersom Sverige är det land som haft mest invändningar mot förslaget om en europeisk standard som inkluderar motorcyklar i räckesstandarden. Hur en teknisk specifikation kan användas och vilken tyngd Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och enskilda väghållare lägger vid en teknisk specifikation ska SMC nu försöka ta reda på. Så här skriver CEN om Teknisk specifikation.

Alla medlemmar i FEMA, inklusive SMC, kommer att givetvis att fortsätta att arbeta med frågan genom att samla statistik, ta del av forskning, väcka uppmärksamhet och självklart fortsätta att begära en standard för motorcyklister då det gäller vägräcken. Orsaken är enkel; omkring tio procent av alla motorcyklister som dödas varje år gör det i en kollision med ett vägräcke, långt fler skadas i räckesolyckor. I Sverige är räcken det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång.