Återkallelser

2011-08-18

Alla motorcyklister är också konsumenter av allt från motorcykel till kläder, hjälmar och allehanda tillbehör. En av alla lagar som rör oss är Produktsäkerhetslagen vars syfte är att förhindra att farliga varor och tjänster orsakar skada på personer. Varje vecka publiceras produkter som leder till varningar eller återkallelser från tillverkaren. Den här gången finns en hjälm med som återkallats från marknaden av tillverkaren. Har du köpt en Bullit V200 hjälm, kontakta återförsäljaren. 

Lagen som tillkom 1 juli 2004 gäller självklart också motorcyklar och tillbehör!

Återkallelser publiceras av EU-kommissionen. Tillverkarna är skyldiga att tillhandahålla informationen enligt EG-direktiv. Återkallas en motorcykel i Sverige av en tillverkare gäller detta alla motorcyklar som sålts av tillverkaren i hela Europa. Har du köpt en motorcykel genom en svensk generalagent kontaktas du av den svenske generalagenten.

Har du köpt en motorcykel som registrerats i ett annat EU-land första gången är det tillverkaren om denne finns inom EES som är ansvarig. Om tillverkaren inte finns inom EES är det företrädaren för tillverkaren som är ansvarig, annars är det den som importerat till EES som är ansvarig.

SMC publicerar motorcyklar varje gång det blir aktuellt med en återkallelse. Åtgärder från tillverkaren och i vilka länder motorcyklarna sålts hittar du i varje länk. Det kan också handla om MC-relaterade produkter.

Vecka 27: Honda VT750C, se punkt 6 på kommissionens sida.

Vecka 27: Kawasaki, LX250S9/A/B, se punkt 7 på kommissionens sida.

Vecka 31: C, referensnummer: BS4022V GRADIENT 3 509 031 009961. Hjälmen uppfyller inte kraven i gällande standard och har återkallats av tillverkaren. Se punkt 13 i kommissionens lista.

Vecka 32: Kawasaki, KLX450AB, EJ800AB, VN900BB, KX250YB och KX450EB. Se punkt 2 i kommissionens lista.

vecka 32: Kawasaki ZX1000J/K, se punkt 3 på kommissionens sida.