Ännu ett offer för oskyddad räckesstolpe

2011-10-17

En oskyddad räckesstolpe har skördat ännu ett offer i Europa och fortfarande väntar motorcyklister på att vägräcken ska få en utformning som inte utgör dödsfälla om olyckan är framme.

Den 30 september skedde en tragisk olycka på motorväg A1, strax norr om Paris. En fransk motorcykelpolis dödades när han förlorade kontrollen över sin MC, välte och kanade in i en oskyddad räckestolpe. Polismannen var en skicklig förare. Han arbetade som MC-polis i en elitstyrka som kör eskort som kräver hög hastighet.

Den avlidne och två kollegor körde spaning i samband med ett uppdrag när de hamnade på en extrem hal yta på vägen, troligtvis orsakad av olje- eller dieselspill. Två av kollegorna lyckades behålla kontroll över sina motorcyklar, medan den tredje inte klarade att manövrera i halkan. Han sladdade över vägen, slog en av de exponerade stålpelarna och dödades omedelbart. Räcket på just denna sträcka av motorvägen A1, en av huvudgatorna i den franska huvudstaden, är inte utrustad med underglidningsskydd.

Denna tragiska olycka som inträffade med en mycket kompetent förare, visar att alla motorcyklister kan bli offer på grund av en räckestyp som enbart är avsedd för bilar.

Motorcyklister är procentuellt sett kraftigt överrepresenterade i räckesolyckor. Antalet motorcyklister som dött i Sverige i räckesolyckor uppgår till 42 personer under perioden 2000-2010. Här handlar det om alla typer av väg- och broräcken. Antalet svårt skadade under perioden 2003-2009 uppgick till 93 personer och lindrigt skadade under samma tid var 106. Detta visar ett behov av att säkra räcken för dem som färdas på motorcykel.

Situationen ser ungefär likadan ut i hela Europa och SMC:s systerorganisationer har nått olika lång i arbetet med att få MC-vänligare räcken. Problemet påtalas konstant av MC-organisationerna. Det uppmärksammas dock oftast i media då någon som anses ha större betydelse i samhället än en vanlig motorcyklist omkommer, som nu då en MC-fransk polis i tjänst kanade in i ett räcke och omkom.

I Frankrike, liksom i flera andra europeiska länder, finns det riktlinjer för användning av MC-vänliga underglidningsskydd, men denna policy gäller för kurvor - inte raka vägsträckor som där denna olycka inträffade.

Även i Norge kommer inom kort riktlinjer för uppsättning av underglidningsskydd. NMCU som beskriver dödsolyckan i Paris på sin hemsida uppger att man nu väntar på att den reviderade handboken ”Rekkverk og vegens sideområder” blir gällande som riktlinjer. Det har gått ett år sedan samrådet om revisionen avslutades.
I Sverige väntar vi fortfarande på besked om räcken med underglidningsskydd.