Ännu en advokatbyrå blir samarbetspart till SMC

2011-06-17

Nu har SMC-medlemmarna fått ännu en advokatbyrå att vända sig till för fri juridisk rådgivning. Det är Svärd Advokatbyrå i Göteborg. Avtalet är av stort värde för SMC och våra medlemmar. 

SMC har sedan några år samarbetsavtal med ett antal advokat- och juristbyråer i Sverige. Det betyder att SMC får 15 minuters gratis rådgivning av advokater och jurister som anmält sig till denna tjänst. Under den tiden ska byrån ge råd och bedöma om det är något att gå vidare med, hur det kan ske, till vilket pris och om någon försäkring finns som täcker kostnaden.

Svärd advokatbyrå i Göteborg arbetar motorcyklister som tycker att SMC:s juridiska tjänst är något man vill stötta.

I kombination med SMC:s Rättsfond kan SMC med hjälp av våra samarbetsjurister driva frågor som är av intresse för SMC.s medlemmar och Sveriges motorcyklister. Alla samarbetsavtal på området hittar du här.

Vill du veta mer eller vill du erbjuda dina tjänster till SMC? Kontakta Maria Nordqvist, SMC:s kansli på tel: 0243-669 79