Aktuella återkallelser

2011-11-11

SMC publicerar MC-relaterade produkter som inte uppfyller kraven i Produktsäkerhetslagen. Idag fanns bland återkallelserna bland annat fyra hjälmar som återkallats från marknaden eftersom de inte uppfyller gällande krav! Det finns också ett antal motorcyklar där tillverkarna vidtagit frivilliga åtgärder för att lösa problemen.