FIM - Federation Internationale de Motocycliste

FIMs syfte är att utveckla, främja, samordna, kontrollera och leda motorcykelverksamheten över hela världen.

FIM är en internationell organisation, verksam inom allt som rör motorcyklism och aktiv inom sport, turism, fritid, miljö, rörlighet, trafiksäkerhet, juridiska spörsmål, skyddande och försvarande av rättigheter och intressen för motorcyklister, och aktiviteter kopplade till sport som tekniska, medicinska och juridiska aspekter.

 

FIMs huvudkontor ligger i Geneve och har cirka 40 anställda. 

Anslutna medlemmar
111 nationella federationer/länder (FMN) fördelade på 6 kontinentala unioner (Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien). Maximalt en federation från respektive land får vara medlem. Sverige representeras av Svemo, som SMC har samarbetsavtal med.

 

Styrelsen består av:  President : Jorge Viegas (Portugal), Deputy President: Ignacio Verneda (Andorra), One Vice-President: Jacque Bolle (France) samt sex presidenter från respektive kontinental union (CONUS). Presidenten, de 6 vicepresidenterna och revisorerna i FIM väljs av generalförsamlingen. 

Kongressen  hålls i oktober, med generalförsamlingen (representanter från samtliga federationer), styrelsen, kommissioner och paneler. Konferensmöten (i februari i Genevé) med styrelsen, kommissioner och paneler.

 

Kommissioner och paneler
FIM har ett antal kommissioner: Road Racing – Motocross – Trial – Enduro and Cross-Country Rallies – Speedway (Track Racing) – Fritid och turism – Rörlighet, transport, trafiksäkerhet och PR – Miljö – Kvinnlig motorcyklism – Teknisk panel – Medicinsk panel – Juridisk panel.

 

Kommissionernas och panelernas presidenter deltar i styrelsens möten utan rösträtt. Totala antalet medlemmar i kommissioner och paneler representerar omkring 150 delegater.

 

Jesper Christensen, SMC, är director för kommissionen som sköter Public Affairs (Rörlighet, transport, trafiksäkerhet och PR)  

 

Hemsida: www.fim-live.com

 

FEMA/FIM position paper: FEMA och FIM:s gemensamma ståndpunkter i viktiga MC-frågor

 

 

 


Bild från de första tävlingarna 2020 i Jerez, 2020 FIM Supersport 300 World Championship

 


Jesper Christensen, FIM och representanter för Europas MC-tillverkare tar emot pris av EU-kommissionär Viloetta Bulc för initiativet till certifiering av MC-fortbildning.