Trafikförsäkringsreformen

11 januari 2010 presenterades utredningen med förslag om hur man ska gå vidare med steg två i trafikförsäkringsreformen. Nu blev det inte så. Regeringen sade nej direkt, vilket är ovanligt när en utredning släpps. Inför riksdagsvalet 2014 har SMC ställt frågan om trafikförsäkringsreformen till samtliga partier. Ingen vill gå vidare med steg 2. Inget parti försvarar Steg 1!

Den 1 juli 2007 infördes Trafikförsäkringsreformen Steg 1. den innebär att alla fordonsägare betalar 32 procent skatt på trafikförsäkringspremien för samtliga fordon. Avsikten med skatten var att betala de skador som redan uppkommit. Trafikförsäkringsreformen steg 2 skulle betala de skador som uppkommer i framtiden. 

Vad de åtta riksdagspartierna säger om Trafikförsäkringsreformen inför Riksdagsvalet 2014 hittar du här.

I en intervju Ekot den 20 september 2008 uttalade finansminister Anders Borg en stark skepsis mot den systemförändring som skulle krävas för att överföra samhällets kostnader för trafikskadades sjukpenning och sjukersättning till trafikförsäkringen.

När utredningen om steg två i trafikförsäkringsreformen släpptes den 11 januari 2010 så gjorde regeringen ett uttalande som motsvarade vad Anders Borg tidigare sagt. Det var inte längre aktuellt att genomföra reformen.

Det betyder att motorcyklisterna kan andas ut och behålla sin motorcykel utan att drabbas av chockhöjning av försäkringspremien på grund av den föreslagna reformen. Finansministern hade insett att förslaget är omöjligt att genomföra utan en lång rad orättvisor som följd.

Detta gör att vi känner en liten seger i kampen mot införandet av steg två i trafikförsäkringsreformen, sa Jesper Christensen, generalsekreterare i Sveriges MotorCyklister, SMC, i samband med regeringens uttalande.

SMC har starkt kritiserat förslaget om trafikförsäkringsreformen. Det är typiskt att fordonsägare får nya avgifter, vi finns ju redan i register och är därför enklast att börja med. När förslaget lades fram efter Alliansens valseger startade SMC kampanjen ”Utrotningshotad”. Inom kampanjen samlades 54 972 namnunderskrifter in mot förslaget som överlämnades till finansdepartementet förra våren.

I SMC:s remissvar angående promemorian om skatt på trafikförsäkringspremier påtalade SMC stora orättvisor som medföljer den förändring av trafikförsäkringen som nu diskuteras. En ung person som aldrig ägt ett fordon drabbas allra hårdast av trafikförsäkringsreformen. Att lyfta ut en grupp ur det existerande socialförsäkringssystemet banar väg för ett helt nytt tänkande. Ska till exempel skidåkare i framtiden stå för sina skadekostnader? Ska även andra former av verksamhet och levnadssätt som innebär högre olycks- och sjukdomsrisker lyftas ur socialförsäkringssystemet? Dessa orättvisor är så stora att hela socialförsäkringssystem måste revideras anser SMC. 

SMC:s remissvar på Trafikförsäkringsreformen. 


Fd. finansminister Anders Borg har sågat steg 2 av Trafikförsäkringsreformen.