SMC Västs Årsmöte, ny styrelse

2021-03-22

Ny kassör i föreningen och stabilt i övrigt. SMC Väst går vidare med en stark styrelse och en bra verksamhetsplan.

Den 13 mars genomfördes styrelsemötet med både fysisk och digital närvaro för styrelse och medlemmar i övrigt. Närvaron vittnade om engagemang och att med fortsatt driv ge medlemmarna bästa möjliga utbyte. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020, och vi ser framtiden an med en villig och ambitiös verksamhetsplan. Finanserna ser gynnsamma ut.  

Val genomfördes med följande utfall: 

Styrelse:

 • Ordf:Ivan Wåhlström (omval, ett år)
 • V Ordf: J-P Runze (omval, två år)
 • Sekr: Björn Uddenberg (omval, två år)
 • Kassör: Monica Kruslock (nyval, ett år)  
 • Ledamot: Jan Rickardsson (omval, två år)
 • Ledamot: Mikael Lundquist 
 • Ledamot: Hans Byström 


Suppleanter:

 • Oskar Van Heek (ett år)
 • Ronny Martinsson Bonde (ett år)
 • Peter Brevell (ett år)


Revisorer

 • Auktoriserad revisor Carl Gerdtman Mazars Aukt. Revisionsbyrå (ett år)
 • Tina Drakenfors (ett år)


Ledamöter till valberedningen:

 • Susanne Heikkinen (ett år)
 • Tess Ohlander (ett år)

Presentationer och bilder - LÄNK.