Avancerade kurser steg 1-6

Avancerade Kurser (AK) syftar till att utbilda motorcyklister i en trafik-liknande miljö under kontrollerade former. På våra kurser lär du dig hantera dig själv som motorcyklist, din motorcykel och den miljö ni hamnar i. Du kör på en bana under kontrollerade former med instruktörer som fokuserar på dig som förare.

Bokning av kursplatser sker i det centrala bokningssystemet här: School

När du bokat din plats rekommenderar vi att du läser igenom informationen på dessa 
sidor (se menyn till vänster) för att komma väl förberedd till utbildningen.

SMC School AK Steg 1-4
Vi välkomnar såväl rutinerade som nya förare då vår utbildning täcker alla slags 
förare och motorcykeltyper (avsedda för asfaltskörning). Vi vågar lova att du kommer 
att utvecklas i din körteknik! 

Målsättningen med SMC School steg 1-4 är att höja trafiksäkerheten genom att öka 
kunskapen och färdigheten hos dig som mc-förare. Fokus på utbildningen i samtliga 
steg är att du skall få större säkerhetsmarginaler, bättre kontroll över mc:n och 
förmåga att hantera risksituationer, men inte att du ska lära dig att köra snabbare

 

SMC Sport Steg 6

SMC Sport steg 6 (träning) erbjuder dig, som vill lära dig att köra snabbt på bana, 
möjligheten att bli coachad både på och bredvid banan.

Observera att speciella förhållningsregler gäller vid steg 6!