Ansvar och kontakt

SMC Västra Götaland frånsäger sig allt ansvar gällande person- och sakskador som eventuellt uppkommer på eller i direkt anslutning till utbildningsplatsen i fråga.

Eventuella olyckor hanteras av ditt försäkringsbolag. Hos de flesta stora försäkringsbolag gäller även vagnskada vid SMC Schools trafiksäkerhetsutbildningar (Steg 1-4). Kontrollera dock med just ditt bolag.
Mer info finner du här: https://svmc.se/school/Forsakring_vid_SMCs_fortbildning/

För SMC Sport Steg 6 gäller inga vanliga försäkringar, ej ens trafikförsäkringen. Vi rekommenderar att du ser över ditt personskydd. Mer information om SMC Sport  finner du här: https://svmc.se/school/smcport

SMC åtar sig att hålla med resurser, signalsystem samt ambulans vid utbildningsplatsen. Detta för att minimera risken för och effekterna av en eventuell olycka.
Om det mot förmodan skulle ske en allvarligare olycka under utbildningstillfället kan det finnas en möjlighet att vi avbryter körningen för dagen. Det kan också finnas orsaker som vi inte råder över vilket gör att vi måste ställa in dagen. Vi gör aldrig avkall på deltagarnas eller instruktörernas säkerhet!

Frågor?

Allmänna frågor besvaras i första hand via; www.svmc.se/school
Frågor rörande kursen, dess upplägg, eller något övrigt runt i kring besvaras via ak@smcvast.se
Frågor rörande betalning eller bokningsystemet besvaras via smc@svmc.se