Årsmöte 7 mars 2020 i Alingsås

2020-01-08

Årsmötet 2020 kommer att ske lördagen den 7 mars kl 14-16 på Hjortgården i Alingsås. Vi bjuder på fika efter mötet.

Varmt välkommen!

Skrivelser/motioner måste vara styrelsen tillhanda senast lördagen 25 januari. Skriv till ordforande@smcvast.se