Kallelse till Årsmöte

2023-02-02

Årsmötet hålls den 25 mars, kl 14.00, Café Torpet.
Ta med medlemskortet.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas länkade.

SMC Västra Götaland har glädjen att bjuda in till årsmöte. Årsmötet kommer att hållas den 25/3 kl 14.
Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 11/2 kl 14.
Årsmötehandlingarna finns tillgängliga på årsmötet samt publiceras på hemsidan i samband med mötet.
Plats:
Café Torpet
Slittorp 300
446 92 Skepplanda
Anmälan är obligatorisk. (Anmälan behövs för att vi skall beställa rätt antal koppar kaffe!)
Du anmäler dig under ditt konto på hemsidan, där finns en knapp.