Mat och allergier

Lunch samt frukt och kaffe ingår i kursavgiften. Vi tillhandahåller dessutom vatten under dagen och rekommenderar dig att dricka ofta för att hålla vätskebalansen i trim vilket minskar risken för misstag p.g.a. vätskebrist (koncentrationssvårigheter).

Ta gärna med en egen vatten/sportflaska till kursen så har du vätska lättåtkomligt hela dagen samtidigt som vi hjälps åt att spara på miljön.

Är du allergisk mot någon mat ber vi dig meddela oss, SMC Västra Götaland, i första hand via bokningssystemet, eller senast 2 veckor innan kursstart per mail. ak@smcvast.se