Ännu ingen framgång i frågan om bussfiler

2020-08-11

Det har gått ett år nu sedan SMC Väst och Sveriges MotorCyklister har ansökt om att få köra i utvalda bussfiler för att testa eller snarare bevisa att det ökar säkerheten för tvåhjuliga motorfordon. Vår ansökan har tyvärr ännu inte lett till framgång, men arbetet i frågan är långt ifrån avslutat.

SMC och SMC Västra Götaland ansökte i april 2019 om att under två år få köra MC i utvalda bussfiler. Handläggningen av ansökan sköts fram gång på gång av olika anledningar vilket SMC rapporterat om. Under hösten 2019 skickades ärendet ut på remiss till Västtrafik, Polismyndigheten i Väst, Göteborgs stad samt Trafikverket. Alla utom Trafikverket har svarat och tyvärr var samtliga svar negativa utan några sakliga argument. Trots att SMC påpekade detta i ett yttrande och bifogade en rad argument valde Länsstyrelsen att inte fortsätta med handläggningen utan någon vidare förklaring.

SMC har därför valt att JO-anmäla Länsstyrelsen utifrån de allvarliga bristerna i handläggningen av vår ansökan. Man har dels åsidosatt förvaltningslagens krav på en snabb och effektiv handläggning, dels avslutat ärendet utan att redogöra för grunden till detta beslut. Även om det finns uppenbara felaktigheter i myndighetens handläggning så anser JO inte att fortsätta med utredningen gällande länsstyrelsens arbete. 

Trots dessa motgånger är arbetet i frågan långt ifrån över. Det finns många goda exempel i landet där bussfilen har ökat säkerheten för motorcyklisterna, även om det är tätt trafik med bussar under rusningstrafiken. Fortsättning följer!