Säkerhetskontroll av motorcykel

Vi vill att du INNAN kursdagen kollar igenom din motorcykel på de punkter som vi föreslår. Dessa punkter är särskilt viktiga både för Din egen och andras säkerhet på banan.

OBS!
Det finns ingen tid på morgonen att göra några justeringar (ex. kedja) eller byte av bromsbelägg/däck. Se till att kom med din mc färdig redan på morgonen så får du och vi en så bra och lugn start på dagen som möjligt! Skulle du komma med en mc som inte är säker (som har allvarliga brister i någon eller några av punkterna nedan) får du tyvärr inte köra.

Instruktörerna kontrollerar alla motorcyklar och godkänner skicket på plats. Skulle du bli stoppad återbetalas inga anmälningsavgifter. Var därför noga med att se till att nedanstående punkter uppfylls redan innan du kommer till kursdagen. Vi önskar inget hellre än att du kan deltaga så för din skull gör en extra koll hemma så allt är klart när du kommer.

Här följer en lista med generella rekommendationer och förslag till kontroller, så att din cykel är i bästa skick.

Bromsbelägg
Se till att det finns tillräckligt kvar på dina brombelägg. Tempot kommer att vara förhållandevis högt och med lite fler och kraftigare inbromsningar än vanligt, beroende på vilket steg och vilken grupp du kör i.

Däck
Det är mycket viktigt att ha däck som är i bra skick. Däckslitaget under bankörning är precis som slitaget på bromsarna lite högre än vid landsvägskörning. Tänk på att vi kör kursen även om det regnar.
Det är tillåtet att köra på slicks vid torr väderlek. Tillgång till el för däckvärmare kan ej utlovas. Observera att vi inte tillåter slicks vid blöt bana. Detta för att inte riskera andra deltagare och instruktörers säkerhet. Det finns mycket lite tid för byte till tex. Regndäck vilket gör att du riskerar att missa del av utbildningen.

Vi rekommenderar att körning sker på mönstrade gatdäck som fungerar bra BÅDE på torrt och blöt vägbana! Se till att ha tillräckligt mönsterdjup för att kunna köra säkert, även i regn.
Om Du är tveksam på däckens skick ska överväga att byta däcken. Detta ger säkrare och trevligare körning. Att köra med "kantiga" däck är obehagligt. Ett däck som är kantigt kan innebära fara och riskerar att inte gå igenom säkerhetskontrollen.

Lufttryck
Vi rekommenderar samma lufttryck som för gatkörning. Ta uppgifter från däcktillverkaren på vad som gäller för just din modell av däck. Det kan variera ganska mycket från vad instruktionsboken rekommenderar. Är du osäker eller om du upplever problem under dagen rådgör med dina instruktörer som hjälper dig.

Ljuddämpare och bullerkrav
Det ska vara godkänd bullernivå på ljuddämparen. Godkänd bullernivå är olika beroende på vilken bana utbildningen genomförs på. Max tillåten buller gräns är:
- Anderstorp 95dB
- Gotland Ring max 95dB
- Kinnekulle Motorbana max 92dB
- Rudskogen 95dB

OBS! Bullermätningen sker kontinuerligt vid förbifart av bandepån. De som ligger över gällande gräns (se ovan) kommer omedelbart att tvingas avbryta kursen utan att erhålla någon återbetalning. Orsaken till att kraven på detta är så höga har att göra med de bullertillstånd som banägaren varje år ansöker om. Bryts denna gräns och kontroller sker, riskerar banägaren att förlora tillståndet att bedriva verksamhet på sin bana. För oss som arrangörer innebär det att vi med stor sannolikhet aldrig mer får hyra banan vilket i slutänden drabbar alla deltagare.

Motor
Kontrollera att rätt mängd motorolja, växellådsolja och i vissa fall kardanolja. Det får dessutom heller inte finnas något oljeläckage. Skulle olja hamna på däck eller asfalt kan följderna bli dramatiska.

Kedja och drivpaket
Kontrollera att kedjan är i gott skick och lagom spänd. Se instruktionsboken. Tänk på att ha välsmord fräsch kedja och bra drev. Det finns väldigt lite tid att hinna med justeringar under dagen så se till att vara väl förberedd. Passa samtidigt på att se över spelet i gasvajern. En rätt justerad kedja och gasvajer underlättar körningen!

Övriga saker som kan vara bra att kontrollera:

Hjul- och svinglager
Körning med glapp i hjul- och svinglager kan avsevärt påverka motorcykelns köregenskaper. Detta får därför inte förekomma på banan. Det är mycket enkelt att kontrollera så är du osäker tag kontakt med en mc-verkstad och be dem hjälpa dig.

Styrlager
Kontrollera att det inte är något glapp i styrlagret. Eftersom bromsen efter hand under dagen kommer att användas ganska tufft ökar slitaget om det är glapp i styrlagret. Även detta är mycket enkelt att kontrollera och görs snabbt och enkelt av en mc-verkstad eller kunnig person.

Bromsslangar
Dessa får inte vara gamla och/eller uttorkade. Det är mycket viktigt då upprepade, hårda bromsningar lätt gör att läckage uppstår. Gamla bromsslangar "flexar" också mer vilket kan leda till otäcka upplevelser då bromsverkan försämras eller helt upphör.

Bromsvätska
Bromsvätska är färskvara. Bromsvätskan bör följdaktligen bytas varje år. Gammal bromsvätska har bundit mer vatten och har därför lägre kokpunkt vilket vid upprepade hårda inbromsningar kan leda till att bromsvätskan kokar och bromsverkan upphör.

Fjädring/stötdämpare
Då fjädringen har mycket stor inverkan på din motorcykels köregenskaper är det viktigt att Du kollar att både fjädrar och stötdämpare fungerar tillfredsställande. Detta gör körningen både roligare och säkrare. Kontrollera inställningen om din fjädrng är justerbar. Vanligen är normalinställningen den bästa. Kontrollera att stötdämpare eller framgaffel inte läcker olja.

Lycka till och vi se’s i depå !!