Sammanfattning från Årsmötet 2020

2020-03-09

Årets årsmöte hölls lördagen den 7 mars på Hjortgården i Alingsås. Ett drygt 30-tal medlemmar tog bl a del av Verksamhetsberättelsen för 2019 och Verksamhetsplanen för 2020

Därutöver skedde förstås årets val av styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning. 

Som avslutning avtackades de avgående funktionärerna Niklas Östergren, Hans Byström, Ole Holmblad samt Christer Bernlo. Nikls östergren tilldelades också förtjänstfullt årets stipendium "Fotpinnen".     

Övriga protokoll och handlingar hittar du under Protokoll och stadgar (Organisationen).