Årsmötesprotokoll 2014 har publicerats

2014-12-04

Protokoll från SMC Västra Götalands distriktsårsmöte finns nu publicerat.

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014 och tackas för genomfört arbete. Den nya styrelsen presenteras under Organisation / Styrelse här på hemsidan.

Årsmötesprotokollet finns här

Konstituerande mötesprotokoll finns här

Styrelsen vill samtidigt tacka SMC VG Skaraborgsgruppen för ett trevligt annordnat möte på Naturum, invid Läckö Slott utanför Linköping.