Träff på SMX Sports 7 november

2019-10-14

Det var stor uppslutning denna temakväll där deltagarna i grupper fick gå runt på olika stationer. De gavs information om enklare skötsel och underhåll av mc, växellådor, oljor m.m, om vad SMC Club gör samt om SMC Schools verksamhet.

Det bjöds på enklare förtäring samt fika som gott slank ner i magarna. En mycket trevlig kväll med glada och nöjda deltagare och informatörer.

Ett stort tack till alla deltagare som visade så stort intresse och en eloge till Charles på SMX Sports, Paul för SMC School, Krille för BoOve Motul, Rulle från Honda, Niklas från Honda samt min kollega Göran för SMC Club Väst.

club@smcvast.se