Fotpinnen

På denna sida kan du läsa om vårt stipendie FOTPINNEN.

2021

SMC Västra Götaland har instiftat ett stipendium för att belöna någon i distriktet som gjort extra mycket för oss motorcyklister under året som gått?
Nu vill vi ha in förslag på kandidater till stipendiet. Har du någon i din närhet eller känner någon som har gjort sig förtjänt av att uppmärksammas?  

Vi vill ha in förslag senast den 23/12 2020. Därefter kommer en omröstning att ske och stipendiet kommer att delas ut på nästa årsmöte som är den 5/3 2021, Hjortgården, Alingsås.

Stipendiet är en summa om 5000:- samt ett förtjänsttecken.
Länk att lämna förslag till finns längst ner på sidan.

 

Stadgar för stipendium till SMC Västra Götalands förstjänststipendium: ”Fotpinnen”


§ 1 Stipendiets syfte

SMC Västra Götaland stipendium för förtjänster som gynnar Motorcyklism i Västra Götaland delas som stimulans, uppmuntran och erkänsla till den som gjort betydelsefulla insatser för sin Motorcyklismens utveckling i Västra Götaland.


§ 2 Kompetens för stipendiet

Stipendiet tilldelas person som har sin hemvist i Västra Götaland eller på annat sätt har anknytning till regionen och som delar SMC Västra Götalands stadgeenliga värdegrunder.

Stipendiet ska ses som ett erkännande av goda insatser som kommit många motorcyklister till del.


§ 3 Förslag till kandidater, utannonsering mm

Stipendiet utdelas på grundval av förslag som kan inges av enskild person, grupp eller organisation under förutsättning att förslagslämnare är medlem i SMC.

Styrelsen i SMC Västra Götaland utser sedan 4 kandidater som medlemmarna i SMC Västra Götaland röstar bland. Omröstningen är öppen för SMC Västra Götalands medlemmar. Omröstningen sker genom elektronisk undersökning.

Stipendiet utdelas en gång per år efter annonsering på lämpligt sätt vid ett tillfälle som styrelsen väljer.

§ 4 Formalia

Stipendiesumman är 5 000:- kr samt ett förtjänsttecken. 
Styrelsen äger rätt att när som helst, genom styrelsebeslut ändra dessa stadgar.

 

För att skicka in förslag maila till: ordforande@smcvast.se

PRISTAGARE & MOTIVERINGAR

2020 - Bike Babes

Bike Babes Göteborg är en Facebook grupp som är öppen för tjejer som kör hoj i Göteborg med omnejd. Syftet med gruppen är att öka gemenskapen och glädjen med att köra mc och att medlemmarna ska kunna stötta och peppa varandra. Gruppen har idag 400 medlemmar.
Under 2020 när SMC:s kurser har varit inställda pga. pandemin har gruppen arrangerat en rad olika aktiviteter för att medlemmarna i gruppen ska kunna träna på sin körning och bli säkrare förare. Det har arrangerats allt från ballansövningar, kurvteknikövningar till gruskörning och prova på el-cross. Utöver detta arrangeras gemensamma körningar med syfte att få en gemenskap, utbyta erfarenheter och öka glädjen att köra hoj

2019 - Niklas Östergren
Niklas har under många års tid lagt ner extremt mycket tid och energi i SMC Västs strävan att rädda liv på våra vägar. Niklas har varit aktiv framförallt som instruktör och i arbetet inom utbildningsgruppen. Alltid strävat efter att på säkrast möjliga sätt höja kunskapsnivån inom instruktörskåren och för deltagarna på trafiksäkerhets-kurserna. Detta har grundats i en äkta välvilja att alla ska ha roligt och kunna köra sin motorcykel så säkert som möjligt. Det är omöjligt att mäta men troligtvis så har Niklas räddat fler personer undan allvarliga olyckor genom åren än någon annan. En mycket värdig vinnare av 2019 års utmärkelse, årets fotpinne!  

2018 - Martin Sandh

Martin arbetar på Kenneths MC Service i Göteborg. Han är grymt serviceminded & har räddat många SMC-medlemmar med MC-problem.Han & hans personal ställer alltid upp! Mig räddade han när mina bromsskivor slog sig veckan innan en kurs på Kinnekulle.Bra service till bra pris. Den bästa MC verkstaden i Västsverige.