Avslag till medborgarförslag om MC i bussfiler

2018-06-19

Onsdag 20 juni kommer Trafiknämnden i Göteborg att avslå medborgarförslaget om att få köra MC i alla bussfiler i Göteborg. Det är ett trist men inte oväntat beslut. SMC Västra Götaland har haft kontakter med både Göteborgs stad och Trafikverket Region Väst. Det finns i centrala staden många bussfiler där det är direkt olämpligt att köra MC – därför håller vi med om att det generellt inte funkar att tilllåta MC i alla bussfiler i Göteborg. Vi fortsätter därför att jobba vidare för att övertyga både kommunen och Trafikverket om att tillåta MC i vissa bussfiler och framför allt sammanhängande pendlarstråk in till city. Frågan är i allra högsta grad levande!

I december föreslog Trafikkontoret utan någon större utredning att medborgarförslaget skulle avslås. SMC Västra Götaland inledde en offensiv mot Trafiknämndens ledamöter och fick ärendet återremitterat. Det var otroligt uppskattat av våra medlemmar och MC-förare i regionen. Vi har aldrig krävt tillträde till alla bussfiler. Däremot har vi efterlyst vilka vägar och gator som är viktigast att få köra i bussfilerna och fått en hel del svar. De flesta efterlyser möjlighet till detta på infartslederna. Många hör av sig och frågar hur det går med frågan eftersom man upplever en ökad säkerhet då man kör i bussfilerna. De sträckor som vi angett är i dagsläget Dag Hammarskiöldsleden och från Munkebäcksmotet.

Sedan januari 2018 har SMC haft en nära kontakt med Trafikkontoret och även träffat Trafikverket. Vi har föreslagit att stat och kommun ska göra ett försök under en begränsad tid med att tillåta motorcyklar i bussfiler – där det är lämpligt. Detta har varken Trafikkontoret eller Trafikverket sagt blankt nej till. Genom detta test kan man skapa längre och mer sammanhängande stråk att genomföra försöket på.

Vi noterar med stor glädje att Trafikkontoret gör bedömningen att om motorcykel uppfattas som ett mer attraktivt val skulle det kunna minska nyttjandet av privat bil och därmed minska trängsel och öka framkomligheten i Göteborg. 

Att Trafikkontoret säger nej till att tillåta motorcyklar i alla bussfiler är självklart tråkigt men inte oväntat. Det finns nämligen en hel del busskörfält i staden som är centralt placerade, där det är tätt mellan hållplatserna, där körfälten passerar igenom hållplatser och där det finns många trafiksignaler med prioritet för kollektivtrafik. Dessutom har vi ju i Göteborg spårvagnarna att ta hänsyn till. Därför har vi i SMC Västra Götaland försökt vända frågan till vilka bussfiler där det är lämpligt att köra MC. 

Det är trist att utredningen inte tar med alla synpunkter som skickats in till staden då medborgarförslaget dök upp (bilaga 4 nedan) Man nämner inte heller den undersökning SMC genomförde i Stockholm där motorcyklisterna framförde att tillträde till bussfilerna är det viktigaste för säkerheten. Polisen i Göteborg är negativa till frågan medan polisen i Stockholm som upplevt situationen i Stockholm där MC i bussfiler varit tillåtna sedan 1981 inte ser några problem med detta – utom på platser i city. Det är dessa synpunkter vi fortsätter att framföra.

Detta är Trafikkontorets rekommendationer

Trafikkontoret anser inte att det är lämpligt att generellt tillåta motorcykel i linjetrafikkörfält. Vid sträckor som uppfyller kraven på att inte gå genom hållplatser, kollektivtrafiksignaler, i linjetrafikkörfält med spårvagn eller där det är kapacitetsbrist för kollektivtrafiken, så kan en bedömning göras från fall till fall i syfte att på försök att tillåta motorcykel i linjetrafikkörfält under en begränsad period och i utredningssyfte. Trafikkontoret ser att detta bör göras tillsammans med Trafikverket eftersom det är de som ansvarar för pendelsträckor in mot centrala Göteborg. Trafikkontoret skulle då kunna komplettera en sådan sträcka och skapa ett längre och eventuellt mer sammanhängande stråk för att skapa en lämplig försökssträcka.”

Läs hela tjänstemannaförslaget och övriga handlingar här

Även om det blev ett generellt avslag är frågan levande.  SMC Västra Götaland fortsätter att bearbeta kommunen och Trafikverket region Väst för att få tillträde till vissa bussfiler för ökad säkerhet.

Läs mer om tidigare nyhet. 


Så här ser det ut på 22 gator och tre statliga vägar i Stockholm. Detta vill vi även ha på några infartleder till Göteborg! 

Läs mer om MC i bussfiler på SMC:s sida om frågan. 


Carl Henriksson, Mattias Junemo, Jan Rickardsson och Maria Nordqvist deltog i det förutsättningslösa mötet där MC i bussfiler i Göteborg diskuterades. Det skedde på MC-mässans första dag.