Styrande dokument SMC Västra Götaland

Distrikt SMC Västra Götaland är idag en ideell organisation som kräver styrning och kontroll i paritet med vilket litet/medelstort företag som helst. Styrelsen anser att det är viktigt att arbetsbeskrivningar och anvisningar för verksamheten finns dokumenterade på ett ställe för de som arbetar i föreningen och att dokumentationen finns för efterkommande styrelser och arbetsgrupper.

Syftet är att det enkelt skall gå att hitta det avsnitt man är intresserad av eller önskar få klarhet i. Dessa styrande dokument skall vara levande och förändras efter hand som förändringar sker av funktioner eller arbetssätt.

Nedan finns en förteckning över de styrande dokument som finns inom SMC Västra Götaland. Dokument utan länk är ännu ej klara.

 

Kapitel Dokumentnamn Ansvarig
0.0.0 Dokumentstruktur Sekreterare
0.1.0 Revision styrande dokument Ordförande
1.0.0 SMC Västra Götalands Stadgar Sekreterare
2.0.0 SMC Västra Götalands Styrelse Ordförande
2.1.0 Funktionsbeskrivning Ordförande Ordförande
2.2.0 Funktionsbeskrivning Kassör/Ekonomiansvarig Kassör
2.3.0 Funktionsbeskrivning Sekreterare Sekreterare
2.4.0 Funktionsbeskrivning Styrelseledamöter och Suppleant(er) Ordförande
2.5.0 Funktionsbeskrivning Distriktsinformatör Distriktsinformatör
2.6.0 Funktionsbeskrivning Webmaster Webmaster
2.7.0 Funktionsbeskrivning MCT Respektive MCT
3.0.0 Funktionsbeskrivning Revisor(er) Revisor
4.0.0 Funktionsbeskrivning Valberedning Valberedning sammankallande
5.0.0 Arbetsgrupper(na) Ordförande
5.1.0 Arbetsgrupp Göteborg Sammankallande AG
5.2.0 Arbetsgrupp Skaraborg Sammankallande AG
5.3.0 Arbetsgrupp Fyrbodal Sammankallande AG
5.4.0 Arbetsgrupp Gulingen Distriktsinformatör
5.5.0 Arbetsgrupp Storbanekurser MCT
5.6.0 Arbetsgrupp Grundkurser (KNIX och Avrostningar) MCT
5.7.0 Arbetsutskottet Ordförande
5.8.0 Information och material -
6.0.0 Säkerhet Ordförande
6.1.0 Säkerhet Storbanekurser MCT
6.2.0 Säkerhet Grundkuser (KNIX och Avrostningar) MCT
6.3.0 Säkerhet Övriga arrangemang i SMC VG regi Ordförande
7.0.0 Resereglemente Sekreterare
8.0.0 Utrustning användarpolicy Kassör
8.1.0 Användning och utlåning av släpkärra Kassör
9.0.0 Budget Kassör
9.1.0 Arbetsbok i Excel för budget (mall) Kassör
9.2.0 Arbetsbok i Excel för Budgetuppföljning Kassör
10.0.0 Bokslut Kassör
11.0.0 Verksamhetsinriktning Ordförande
12.0.0 Ekonomianvisningar Kassör
12.1.0 Landstingsbidrag Kassör
12.2.0 Reseräkning Kassör
v1.0 Policy & rikltinjer mot kränkande särbehandling Ordförande