Trafikverket informerar: Kungälvsområdet i sommar

2017-06-15

Vi fick mejl från Trafikverket angående vägarbeten i och runt Kungälv under sommaren 2017. Läs och sprid gärna informationen vidare.

Hej!

Vi vill berätta vad vi gör på vägar och broar i Kungälvsområdet i sommar. Vi är medvetna om att det stör medan vi reparerar och bygger men åtgärderna förbättrar trafiksituationen på sikt.

Just nu har vi bekymmer på Jordfallsbron: www.trafikverket.se/jordfallsbron

Bron har fyra körfält, två i vardera riktningen, varav ett stängts av under reparationen. Ett av de kvarvarande används reversibelt, så att den riktning som har mest trafik har två körfält öppna. Morgontrafiken är tätast från E45 från nordost och eftermiddagstrafiken från E6 från söder. Det fungerar från det hållet som har mest trafik men från andra hållet går det sämre. Trafikanterna håller inte hastigheten (nedsatt till 50), och tränger sig före upp i körfältet på bron. Inte minst långtradare och lastbilar kör sönder trafikanordningarna. Vi skulle vilja be alla som inte kan köra Angeredsbron utan måste köra Jordfallsbron att ta det försiktigt och använda kugghjulsprincipen/vävning.

Film om hur man bör släppa fram varandra när två filer går ihop: Att väva i trafiken

Här är två länkar för mer information:
Trafikverket:
www.trafikverket.se/kungalvsomradet
Kungälvs kommun:
www.kungalv.se/trafikinfo

Mer störningsinformation från Trafikverket hittar du här:

Sommarens trafikpåverkande arbeten:

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafikinformation/sommarens-trafikpaverkande-arbeten/

Samt via Göteborgs stads samordnade trafikinformationssidor:

Nuläget: www.trafiken.nu
 

Framöver: www.goteborg.se/tadigfram

Med vänlig hälsning

Trafikverket