Årsmötet 2017

2017-04-10

44 medlemmar hade hörsammat kallelsen till SMC Västra Götalands årsmöte som hölls den 1 april. Ungefär hälften trotsade dessutom de kyliga vårvindarna och kom (som sig bör) till årsmötet på motorcykel, mycket trevligt.

Årsmötesdagen började för styrelsen redan klockan tio med ett sista styrelsemöte i den avgående styrelsen. Färdigställande och förberedelser inför årsmötesförhandlingarna genomfördes och därefter åts en god lunch i Hindåsgårdens restaurang.

Vädret lämnade lite övrigt att önska men det var ändå glädjande att se flertalet medlemmar anlända till Hindåsgården på motorcykel. Totalt deltog 44 medlemmar (och två ungdomar) i årsmötet.

Årsmötet leddes med van hand av Tore Ternell. Dialogen under mötet var stundtals livlig, det är såklart glädjande och visar på ett engagemang för verksamheten. Sedvanliga val genomfördes med efterföljande avtackningar som sig bör, däribland årsmötesordförande Tore som nu lämnar organisationen efter 41 års egnagemang för oss motorcyklister.

Protokoll från årsmöte konstituerande styrelsemöte samt årsmöteshandlingar bestående av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016 och verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2017 finns nu publicerade på hemsidan.

Ni hittar dokumenten i menyn Organisation/Protokoll och stadgar eller via denna länk

Nya medlemmar i styrelsen SMC Västra Götaland är:

  • Martin Sandin (ledamot och sekreterare)
  • Maria Nyström (suppleant)
  • Klas Sehlstedt (revisor)

Adjungerad till styrelsen är ny webbredaktör Christian Borlaug. Valberedningen består nu av Lena Olausson, Silvia Rydberg och Andre Wanhainen. Hemsidor med mera uppdateras inom kort med presentation av ovanstående. 

Tack Tore Ternell!!

//Tore Ternell avtackas efter 41 år som aktiv inom SMC. Foto: Gro Olsen

Nya styrelsens konstituerande möte

//Konstituerande möte med nyvald styrelse. Foto: Gro Olsen